SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
The Efficacy of Intratympanic Steroid Injection in Tinnitus Cases Unresponsive to Medical Treatment
JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.16, sa.2, ss.197-200, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Effect of Turbinate Intervention on Nasal Functions in Septorhinoplasty Surgery
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.29, sa.8, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Simultaneous idiopathic bilateral sudden hearing loss - characteristics and response to treatment
BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.84, sa.1, ss.95-101, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Effect of Spreader Graft on Nasal Functions in Septorhinoplasty Surgery.
The Journal of craniofacial surgery, cilt.28, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
A case of sudden hearing loss associated with ANCA
B-ENT, cilt.9, sa.1, ss.57-59, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
DEVELOPMENT AND EVALUTION OF A TURKISH "RHINITIS QUALITY OF LIFE SCALE"
NOBEL MEDICUS, cilt.8, sa.2, ss.32-40, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Efficacy comparison of oral steroid, intratympanic steroid, hyperbaric oxygen and oral steroid plus hyperbaric oxygen treatments in idiopathic sudden sensorineural hearing loss cases
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.268, sa.12, ss.1735-1741, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Metastatic Basal Cell Carcinoma
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.22, sa.3, ss.1134-1136, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Prognostic Factors of Sudden Sensorineural Hearing Loss in Children
JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.7, sa.1, ss.62-66, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Lack of Chlamydophila pneumoniae and predominance of Alloiococcus otitidis in middle ear fluids of children with otitis media with effusion
AURIS NASUS LARYNX, cilt.37, sa.3, ss.269-273, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Evaluation of nasal cytology in subjects with chronic rhinitis: a 7-year study
AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, cilt.30, sa.5, ss.312-317, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Detection of HHV-8 and HPV in laryngeal carcinoma
AURIS NASUS LARYNX, cilt.35, sa.3, ss.357-362, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Alveolar soft part sarcoma of the larynx
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.264, sa.4, ss.445-449, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Nasal sound analysis: A new method for evaluating nasal obstruction in allergic rhinitis
LARYNGOSCOPE, cilt.116, sa.11, ss.2050-2054, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
A Rhizopus oryzae strain isolated from resected bone and soft tissue specimens from a sinonasal and palatal mucormycosis case. Report of a case and in vitro experiments of yeastlike cell development
Medical Mycology, cilt.44, sa.6, ss.515-521, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Alveolar soft part sarcoma
HNO, cilt.52, sa.2, ss.145-148, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Fine-needle aspiration as a diagnostic tool for recurrent tonsillitis
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.31, sa.4, ss.307-311, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Laryngeal cancer: in relation to oxidative stress
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.200, sa.1, ss.17-23, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Aneurysmal bone cyst of the sphenoid bone
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.13, sa.3, ss.411-414, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Evaluation of oxidative stress parameters in blood of patients with laryngeal carcinoma
CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.32, sa.5, ss.369-373, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aneurysmal bone cyst of the mandibula: a case report
Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, cilt.16, ss.140-144, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Sinoazal Papillomalar: Histolojik Tipler ve Tedavi Sonuçlarımız
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.43, sa.1, ss.13-17, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Ani İşitme Kaybında Risk Faktörleri
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.41, sa.3, ss.151-155, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Spontaneous Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea Associated with Empty Sella : a Transnasal - Transsphenoidal Repair of the Fistula
KBB İhtisas Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.110-113, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Akustik Nörinom Nükslerinde Otolojik Yaklaşım
KBB Klinikleri, cilt.5, sa.1, ss.34-37, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Çocuklarda İzole Sfenoid Sinuzit: Üç olgu sunumu
KBB Klinikleri, cilt.5, sa.1, ss.41-43, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Hyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.41, sa.3, ss.158-161, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Ön Kafa Tabanı Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımlarımız: 110 olgu
KBB Klinikleri, cilt.4, sa.2, ss.63-67, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Tirori Oftalmopatisinde Transatralve Endoskopik Transnazal Yolla Orbital Dekompresyon
KBB İhtisas Dergisi, cilt.9, sa.5, ss.358-362, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Yaşlılarda Tiroglossal Duktus Kistleri (58 Yaşında Bir olgu Nedeniyle)
Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.109-113, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Ani İşitme Kaybında Sigara Alışkanlığı
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.40, sa.4, ss.269-272, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Koanal Atrezide Transnazal CO2 Lazer Uygulaması
KBB Klinikleri, cilt.4, sa.2, ss.92-95, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Medikal Tedavinin Başarısız Olduğu Ani İşitme Kayığlı Olgularda Hiperbarik Oksijen Tedavisi
KBB İhtisas Dergisi, cilt.9, sa.5, ss.337-341, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Okul Öncesi Kreş Çocukalrında Effüzyonlu Otitis Media
Türk Otolarengoloji arşivi, cilt.40, sa.1, ss.53-57, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Rekürren Tonsillit Nedeni İle Tonsillektomi Yapılan Çocukalrda Tonsil Yüzeysel ve Derin Mikroflorası
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.40, sa.4, ss.247-251, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Meniere Hastalarına Transtimpanik Deksametazon Tedavisi ve Sonuçlarımız
KBB Postası, cilt.11, ss.31-35, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Meniere Hastalığında İntratimpanik Gentamisin Tedavisinin Yeri
HASEKİ TIP BÜLTENİ, cilt.39, sa.2, ss.87-91, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Total Larenjektomi Sonrası Vokal Rehabilitasyon
Cerrahpaşa Tıp Bülteni, cilt.32, sa.2, ss.80-85, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Larengeal Tüberküloz
KBB Klinikleri, cilt.3, sa.1, ss.42-44, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Ses Kısıklığı ve Posterior Larenjit Bulgusu Olan Hastalara Faringeal pH Monitörizasyonu ile Laringofarengeal Reflü Araştırılması
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.39, sa.4, ss.287-291, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Kronik Tonsillitte Bakteriyolojik Çalışma
Cerrahpaşa Tıp Bülteni, cilt.32, ss.221-225, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Mukozasının Ultrastrüktürel İncelenmesi
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.39, sa.4, ss.274-279, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Sinüzitte Sitolojik Tanımlama
PTT HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.16-20, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Yanakta Yabancı Cisim
ENDOSKOPİ, cilt.12, sa.2, ss.58-60, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Frontal Sinüs Piyoseli( Olgu Sunumu)
PTT HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.45-48, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Effects of Streoids on Edema and Ecchymosis in Rhinoplasty
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.39, sa.3, ss.171-175, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Toxic Shock Syndrome Following Endoscopic Surgery
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.39, sa.4, ss.305-307, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Esophageal foreign Bodies in Children
ENDOSKOPİ, cilt.12, sa.3, ss.84-88, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Tiroidektomi Sonrası Bilateral Kord Paralizisinde Endoskopik Lazer Aritenoidektomi
Çağdaş Cerrahi Dergisi, cilt.15, ss.154-157, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Tonsillotiazis - Rinolitiazis ( Olgu sunumu)
PTT HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.23, sa.2, ss.114-116, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Kulak Burun Boğaz Hastalarında Semptomatik Gastroözafegeal Reflünün Değerlendirilmesş
ENDOSKOPİ, cilt.12, sa.2, ss.48-53, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Uvula Tümörü: Bir Olgu Sunumu
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.33, ss.60-61, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Kikuchi Hastalığı
Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.33, ss.57-59, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Responsive image
x
Anladım